armor bow_(weapon) highres liana_(mezeporta_kaitaku-ki) monster_hunter monster_hunter_mezeporta_kaitaku-ki rathalos_(armor) solo weapon