araragi_koyomi artist_request blonde_hair blush fangs gaou gloves kagenui_yozuru monogatari_(series) ononoki_yotsugi oshino_shinobu tears tsukimonogatari yellow_eyes