cierra_(artist) seifuku sketch suishinshi_masahide tenka_hyakken  2d akaitera azamaru cierra_(artist) goou_yoshimitsu jouizumi_masamune kenshin_kanemitsu konotegashiwa_kanenaga kousetsu_samonji_(tenka_hyakken) kusano_houki kuwana_gou sho_(runatic_moon) soboro_sukehiro suishinshi_masahide takeda_hiromitsu tenka_hyakken usatsuka_eiji  cierra_(artist) cleavage expression heels japanese_clothes suishinshi_masahide sword tattoo tenka_hyakken weapon  cierra_(artist) japanese_clothes pantyhose suishinshi_masahide sword tenka_hyakken torn_clothes transparent_png  cierra_(artist) suishinshi_masahide tagme tenka_hyakken