>_< 1boy 4girls anazawa_nijimi asagiri_aya asagiri_kaname_(mahou_shoujo_site) black_hair black_shirt black_skirt blonde_hair glasses hair_bobbles hair_ornament highres long_hair looking_at_viewer mahou_shoujo_site multiple_girls open_mouth satou_kentarou school_uniform shioi_rina shirt short_hair skirt smile takanoori_middle_school_uniform twintails yatsumura_tsuyuno